středa 10. dubna 2013

Měříme Salix caprea

Jednoho zářijového dne jsem byl požádán o změření výšky jedné vrbičky rostoucí na břehu blízkého potoka.
Po studiu doporučené literatury (viz. Další informace) jsem  vybral vhodnou měřicí metodu...

Použitá metoda
Už podle obrázku lze odvodit, že jsem použil Metody příměrné lati modifikované na Metodu příměrného smetáku.

Pro vlastní měření jsou potřeba dvě osoby.

Měření
Smeták posunujeme tak, aby jeho horní ochlupení dosahovalo k měřenému bodu. Postup lépe osvětlí přiložená fotografie (pro detail rozklikněte).

Vyhodnocení
V naprosto stejné poloze, v jaké jsme prováděli měření, ulehneme na rovnou zem a nohy zarovnáme o pevnou oporu, třeba garáž. Asistent následně odměří svinovacím metrem vzdálenost od opory až po poslední chlup smetáku.

A to je ta hledaná výška Salix caprea.

Pokud nemáme k dispozici asistenta, můžeme, za cenu jisté nepřesnosti, odměřit výšku sami. A to tak, že po natažení na zem lehce uvolníme sevření násady a smeták položíme na zem. Odměření provedeme ve vlastní režii.

Upozornění
Pohybujte se opatrně, ať si do smetáku nekopnete, ve své poloze jest fixován pouze gravitací.


Metody měření výšky pomocí barometru
  • Barometr se vynese na střechu, přiváže se na dlouhý provaz a spustí se na úroveň ulice. Pak se vytahuje nahoru a měří se přitom délka provazu.
  • Vyneseme barometr na střechu budovy, pustíme ho na ulici, změříme stopkami dobu volného pádu a výšku budovy pak určíme ze vzorce jako s=Ígt^2.
  • Uvážeme barometr na provaz délky l, rozkýveme jej na úrovni ulice a na střeše budovy určíme tíhové zrychlení g podle vzorce pro dobu kyvu T=2ă(l/g). Vzhledem k tomu, že toto zrychlení závisí přesně vzato na vzdálenosti od středu Země r podle Newtonova gravitačního zákona jako g=oM/r^2 (o je gravitační konstanta a M hmotnost Země), lze tímto způsobem určit výšku budovy.
  • Za slunečného dne změříme výšku barometru, délku jeho stínu a délku stínu budovy a jednoduchou úměrou vypočteme výšku budovy.
  • Budeme vystupovat po schodech, přikládat barometr na zeď a dělat si znaménka. Pak změříme výšku barometru a vynásobíme počtem znamének.

Další informace
Měření výšky stromu
Měření podle stínu

1 komentář:

  1. Jednalo se o Helianthus tuberosus, neboli topinambur hlíznatý, neboli židovské brambory, neboli jeruzalémské artyčoky z čeledi hvězdicovité, Asteraceae. Asistent

    OdpovědětVymazat