čtvrtek 8. září 2011

Paretův princip

Při toulce webem jsem narazil na zajímavé obecné pravidlo ekonoma Vilfreda Pareta (1848-1923).

Podle něj 80% výstupů je výsledkem 20% vstupů, týká se práce i studia, efektivnosti aktivit i počtu pracovníků a zisku ze zákazníků (20% zákazníků údajně přináší 80% obratu).


Paretovo pravidlo a trvalé zlepšování

Paretovo pravidlo neplatí pro systém vzájemně závislých prvků. Při zlepšování firmy nedojde k vyřešení 80% problémů při odstranění 20% příčin, ale je nutné najít to 1% příčin, které odstraní 99% problémů. To je i důvod, proč zlepšovatelské úsilí včetně Six Sigma a LEAN má řádově menší výsledky než tzv. systémový přístup.

Další informace
Pojem Paretovo pravidlo 80/20 (abz)
Paretův princip (wiki)
Paretovo optimum (wiki)

Žádné komentáře:

Okomentovat